staartje-v2-5

Weerbaarheidstrainingen

Het natuurlijke gedrag van de hond speelt tijdens de weerbaarheidstrainingen een centrale rol. Aan de kinderen wordt gevraagd opdrachten of oefeningen (meestal) samen met de hond te doen. De hond spiegelt het gedrag van het kind. Vervolgens benoemen we het effect van het zichtbare gedrag. En daarna gaan we opnieuw oefenen. Door dit steeds te herhalen, krijgt het kind de mogelijkheid ander gedrag aan te leren. Zo komt ontwikkeling op gang.

Karakteristiek voor kinderen die gepest worden bijvoorbeeld, is een ‘tunnelhouding’ (hoofd en schouders omlaag, naar de grond kijken). Tijdens de trainingen zien de kinderen aan de hond hoe er op zo’n houding gereageerd wordt. Samen oefenen we dan een ‘strandhouding’ (hoofd omhoog, zin in de dag!). Ook de hond laat nu een andere houding zien. Op deze manier spiegelt de hond de emotie van uw kind. En hoe fijn is het om ander gedrag aan te leren met een maatje aan je zijde?!

Afhankelijk van de specifieke hulpvraag komen in meer of mindere mate een aantal begrippen aan bod uit de haptonomie en de filosofie van Rots&Water:

  • Veiligheid, je bewust zijn van hoe je je voelt in de omgeving, op dit moment.

Dit vormt de basis voor het vertrouwen in jezelf en anderen. De mate van veiligheid bepaalt de mate waarin je naar ‘buiten’ treedt.

  • Eigenheid, naar buiten treden en weten wat wel en niet bij je past en dit kenbaar kunnen maken.
  • Verbondenheid, anderen betrekken bij je leefwereld, het aangaan van relaties. Het uiting kunnen geven aan gevoelens en verlangens.
  • Zelfstandigheid, naar eigen inzicht beslissingen nemen op basis van verschillende keuzemogelijkheden en daarvoor persoonlijke verantwoordelijkheid durven dragen (uiteraard leeftijdsafhankelijk).
  • Grenzen, van jezelf en ten opzichte van anderen.

Vraag een intakegesprek aan

Scroll naar boven